11-12.2022_13η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

Χριστουγεννιάτικες Ευχές από την ΕΕΔΣΑ

15.12.22_Δυναμική Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ με 5 Κατευθυντήριες Προτάσεις στο Συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΔΣΑ: Πρόταση για Νέο Κανονισμό της ΕΕ για τις Συσκευασίες & τα Απορρίμματά τους

07.12.22_Παρουσία ΕΕΔΣΑ στο 4ο συνέδριο της ΕΔΕΜ με τίτλο «Περιβάλλον & Ενέργεια»

15.12.2022_Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Συνέδριο: “Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” στο Athens Plaza

01.12.22_ΔΣ ΕΕΔΣΑ – Αποφάσεις για τον Προγραμματισμό Δράσεων Διάχυσης / Διαλόγου

22.11.22_Παρουσία ΕΕΔΣΑ σε Εκδήλωση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

22.11.22_Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

22.11.22_Εκδήλωση ενημέρωσης στην Σιβιτανίδειο για το Erasmus+ KA2