5 Προτάσεις της EEΔΣΑ για επιλέξιμες δράσεις Κυκλικής Οικονομίας του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027

12.2020_6η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

Χριστουγεννιάτικες Ευχές από την ΕΕΔΣΑ

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νομού για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 & 2018/852 για τα Απόβλητα & τις Συσκευασίες

09.12.20_ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΔΣΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

09.2020_5η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

07.09.20_”Thessaloniki Sustainability Summit” , Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη