Θέσεις της ΕΕΔΣΑ_Νέο Σχέδιο Δράσης ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία – Πρόσκληση για απόψεις

Αναλυτικές θέσεις της ΕΕΔΣΑ για ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 στο Εθνικό Δίκαιο

Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 _ΕΚΠΑΑ

Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό! – Oδηγίες Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

03.2020_3η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

Απόψεις & προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» σε σχέση με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α & Ζ

6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες _ 27 & 28.02.2020, Αθήνα

Συνάντηση ΕΕΔΣΑ με στελέχη του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, για την Κυκλική Οικονομία

05.02.20_ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΕΕΔΣΑ 2020 σε συνεργασία με τον ΠΑΣΕΠΠΕ

14.01.20_Ενημέρωση για την πρωτοβουλία “ReBrain Greece”