Κακές Πρακτικές

Σπατάλη Τροφίμων σε Οικογενειακό Τραπέζι
Κακός προγραμματισμός, υπερβολικές ποσότητες, οδηγούν σε μεγάλο κόστος για το νοικοκυριό και για το περιβάλλον
Read more.
Αγία Παρασκευή
Απόθεση κλαδιών και ογκωδών απορριμμάτων παρά την απαγορευτική πινακίδα
Read more.
“Διαλογή στην Πηγή”
Read more.
Κάδοι Στους Δρόμους
Η άναρχη απόθεση απορριμμάτων αποτελεί σοβαρή εστία μόλυνσης
Read more.