ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

____________________________

Προς: Όλα τα Μέλη της ΕΕΔΣΑ

Για να δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Κατόπιν της από 29/08/2021 απόφασης του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με βάση το άρθρο 7 του Καταστατικού, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καιρών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (βλ. ΦΕΚ 4054_04.09.2021), καλούνται τα μέλη της ΕΕΔΣΑ να παρευρεθούν στην τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση (ΓΣ), που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά:

την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρες από 16.00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.

Η ανωτέρω ημερομηνία 13/10/2021 είναι η τελική και αποτελεί την επαναληπτική ΓΣ που έχει οριστεί για 4/10/2021 χωρίς να αναμένεται απαρτία. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

13/10/2021 από 16.00  έως 21.00

16.00 – 17.00: Τα παρακάτω θέματα 1 έως 4, είναι προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν ψηφιακά και με διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω ΖΟΟΜ.

  1. Γενική Ενημέρωση και Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τρέχουσα θητεία.
  2. Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας θητείας του Δ.Σ.
  3. Συζήτηση επί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕΔΣΑ και Προγραμματισμός Ενεργειών για το 2021-2023– Προτάσεις Μελών Γ.Σ.
  4. Έλεγχος και έγκριση λογοδοσίας του Δ.Σ. (§ 7.8 Καταστατικού).

 

17.00 – 21.00: Tο παρακάτω θέμα  5, αφορά στην εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή συμμετοχή μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ που χρησιμοποιείται για την διενέργεια πιστοποιημένων εκλογών σωματείων, με κρατική αναγνώριση.

  1. Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποψηφιότητες (έως 1/10/2021):

Σύμφωνα με το άρθρο 8.1.3 του καταστατικού, οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 3 ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 1/10/2021.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς έως 1/10, υπόψη του Γ.Γ. της ΕΕΔΣΑ Α. Παπαδάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eedsa.gr .

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 8.1.8, επιτρέπεται τα ίδια πρόσωπα να επανεκλέγονται για επόμενη θητεία μέχρι συνολικού αριθμού 3 θητειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του καταστατικού, δικαίωμα εκλογής στα Όργανα της ΕΕΔΣΑ έχουν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές, και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω έως τις 01/10/2021.

Συμμετοχή Μελών στην ΓΣ και στην Εκλογική Διαδικασία

Η  Διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει για τα θέματα 1-4 με ΖΟΟΜ και οι εκλογές για το νέο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή (5) μέσω ΖΕΥΣ. Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στην ΓΣ και δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας:

Έως 1/10/2021:

  • Η ταμειακή τακτοποίηση του κάθε μέλους, ώστε να καταρτιστεί εγκαίρως λίστα ενήμερων οικονομικά  μελών η οποία θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ΖΕΥΣ.

Καταβολή: είτε του συνολικού οφειλόμενου ποσού, είτε προσωρινής ρύθμισης οφειλών, ως εξής: 15,00 € για φυσικά πρόσωπα και 150,00 € για  επιχειρήσεις.

Τραπεζικός λογαριασμός ΕΕΔΣΑ:

ΑLPHA BANK Αρ. Λογαριασμού: 858.00.2002.001979

IBAN: GR 0301408580858002002001979

  • Αποστολή το αργότερο έως 1 Οκτωβρίου e-mail με το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@eedsa.gr με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν στην διαδικασία.

Αυθημερόν:

  • Στις 13/10/2021, τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θα μπορούν από τις 16.00 έως τις 17.00 να κάνουν σύνδεση στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ στο Link που θα τους αποσταλεί τουλάχιστον 1 ημέρα πριν για να συμμετάσχουν στα θέματα 1-4 της ΓΣ (ως ανωτέρω).
  • Στις 13/10/2021, τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή από τις 17.00 έως 21.00 να κάνουν σύνδεση στην πλατφόρμα ΖΕΥΣ στο link και με τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν τουλάχιστον 1 ημέρα πριν για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα έως τις 21.00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία: Τηλέφωνο: 6984 301831 e-mail: info@eedsa.gr .

Με εντολή του Δ.Σ.,

O Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ                              Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ              ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Για να δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf πατήστε εδώ