ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΙΤΑΝ: Πλατφόρμα συνεχούς ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας

Το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας παρουσιάζει σήμερα τη νέα πλατφόρμα συνεχούς ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις αέριες εκπομπές του Εργοστασίου, διαθέσιμη στο κοινό μέσα από τον ιστότοπο envi-platform.titan.gr, αλλά και μέσω του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης για τα εναλλακτικά καύσιμα coprocessing.titan.gr.

Από την ειδική πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις μετρήσεις αερίων εκπομπών, οι οποίες εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία με ειδικά γραφήματα ενώ δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία.

Στην ίδια πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη δραστηριότητα του εργοστασίου και να ενημερωθεί για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων μας συνολικά.

Η δημοσιοποίηση της ειδικής ανοιχτής πλατφόρμας παρακολούθησης των μετρήσεων των αερίων εκπομπών αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Τιτάνα προς την τοπική κοινωνία, όπως είχε ανακοινωθεί με επιστολή προς τους όμορους Δήμους στις 9 Απριλίου και είναι συνέχεια της υλοποίησης της πρώτης σχετικής δέσμευσης, της ανάρτησης του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου.