Οικονομικά Εργαλεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αρχικά με σύντομες εισηγήσεις τα υφιστάμενα οικονομικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Πρόσκληση