01.12.22_ΔΣ ΕΕΔΣΑ – Αποφάσεις για τον Προγραμματισμό Δράσεων Διάχυσης / Διαλόγου

22.11.22_Παρουσία ΕΕΔΣΑ σε Εκδήλωση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

22.11.22_Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

22.11.22_Εκδήλωση ενημέρωσης στην Σιβιτανίδειο για το Erasmus+ KA2

01.12.22_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ειδικό τεύχος των ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του 7ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, 28 – 29.09.2022 στην Αθήνα

Επιστημονικός εταίρος η ΕΕΔΣΑ στο Επενδυτικό & Επιστημονικό Forum, διοργάνωσης A Energy ΣΔΙΤ Forum

Γνωστοποίηση Συμπερασμάτων Διαλόγου Φορέων σχετικά με τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια Κυκλική Οικονομία

27.10.22_Θέσεις της ΕΕΔΣΑ στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ για επιμέρους τροποποιήσεις του ΕΣΔΑ

02.11.2022_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΕΔΣΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ,   ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΜΑΖΑ