Χριστουγεννιάτικες Ευχές από την ΕΕΔΣΑ

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ επί του Σχεδίου Νομού για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 & 2018/852 για τα Απόβλητα & τις Συσκευασίες

09.12.20_ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΔΣΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

09.2020_5η Έκδοση Ε-magazine ΕΕΔΣΑ

SAVE THE DATE: 2-7 Oct 2021, World Congress 2021, Athens Greece

07.09.20_”Thessaloniki Sustainability Summit” , Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Θέσεις της ΕΕΔΣΑ _ Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)