Πρόσκληση Συμμετοχής στο έργο της ΕΕΔΣΑ

Η ΕΕΔΣΑ αναζητά ανθρώπους, μέλη ή φίλους που έχουν την διάθεση για εθελοντική συμμετοχή στον έργο του φορέα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα στελεχώσουν τις τριμελείς γραμματείες των 5 Νέων Αναπτυξιάκων Τομέων ΕΕΔΣΑ:

1. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Βιομηχανική Συμβίωση

3. Κοινωνικά & Νέες Τεχνολογίες

4. Οικονομικά

5. Νέες Πολιτικές & Καινοτομία

Οι συναντήσεις θα γίνονται στην Αθήνα σε χώρο που θα καθοριστεί από κοινού με το Μέλος ΔΣ της ΕΕΔΣΑ που είναι επικεφαλής του αντίστοιχου Τομέα.

Στόχος η παραγωγή κειμένων πολιτικής και θέσεων (policy and position papers) ,

η διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων / workshops και η δημιουργία χρηστικού υλικού (πχ συνοπτικών οδηγών) προς ενημέρωση του κοινού.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο info@eedsa.gr, έως την Δευτέρα 17/12, στέλνοντας ένα συνοπτικό cv και διευκρινίζοντας σε ποιον τομέα επιθυμείτε να συμμετέχετε.